ระบบปรับอากาศ

20141010140847
ระบบปรับอากาศ

ชนิดของ ระบบปรับอากาศ
มีอยู่ 3 ระบบ คือ ระบบปรับอากาศ ติดหน้าต่าง ระบบปรับอากาศ แยกส่วน ที่เรียกว่า สปลิทไทพ์ (Split Type) และ ระบบปรับอากาศ เครื่องทำน้ำเย็น (Water Chiller)

1.ระบบปรับอากาศ ติดหน้าต่าง
ต้องเตรียมโครงไว้สำหรับร