งานระบบกล้องวงจรปิด

cctv-1144371_640
CCTV_Cameras
surveillance-systems
ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV Systems)

CCTV System
ระบบโทรทัศน์วงจรปิดนั้น (CCTV System) เป็น การส่งสัญญาณภาพ จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ตามจุดต่างๆ มายังส่วนรับภาพและบันทึกภาพ ซึ่งเรียกว่า DVR โดยทั่วไป DVR จะติดตั้งอยู่ในที่ที่ปลอดภัยและต้องใช้งานสะดวก เช่นที่ห้องควบคุม ห้องนอน ตู้ไฟ เป็นต้น