โครงการ PRIME SQUARE UDONTHANI จ.อุดรธานี ผลงานปี 2560-2561

โครงการ PRIME SQUARE UDONTHANI
ระบบไฟฟ้าใต้ดินและระบบสาธารณูปโภค