โรงแรมพิมานการ์เด้นท์ บูติค โฮเต็ล จ.ขอนแก่น ผลงานปี 2558-2559

Processed with VSCOcam with f3 preset

โรงแรมพิมานการ์เด้นท์ บูติค โฮเต็ล
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าปรับอากาศ และระบบแสงสีเสียงห้องประชุมสัมนา