โครงการ ไฮด์คอนโดมิเนียม จ.ขอนแก่น ผลงานปี 2557-2259

20141002163304

โครงการ ไฮด์คอนโดมิเนียม
ระบบไฟฟ้า และ ปรับอากาศ (หลังมหาวิทยาลัยขอนแก่น