โครงการ เมทโทรคอนโดมิเนี่ยม จ.ขอนแก่น ผลงานปี 2557-2559

20141002163637

โครงการเมทโทรคอนโดมิเนียม งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
ในอาคาร ระบบทีวีดาวเทียมรวมกล้องวงจรปิด