โครงการ คอนโดมิเนี่ยมฉัตรเพชรซีไนท์ จ .ขอนแก่น ผลงานปี 2557-2559

20141002163451

โครงการคอนโดมิเนี่ยมฉัตรเพชรซีไนท์ ขอนแก่น งานระบบไฟฟ้าสื่อสารในอาคาร ระบบป้องกันฟ้าผ่า กล้องวงจรปิด