ระบบเสียงประกาศ

20141010144859
ระบบเสียงประกาศ

ระบบเสียงประกาศ ( Public Address Sysem )

เป็นส่วนหนึ่งของระบบรักษาความปลอดภัยที่ใช้เสียงประกาศ ในการสื่อสาร แจ้งเหตุ ให้กับบุคคลที่อยู่ในพื้นที่ทราบถึงเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น หรือข่าวสารต่าง ๆ ที่ต้องการแจ้งให้ทราบ เพื่อป้องกันความเสียหายที่