งานระบบเคเบิลทีวี

20141010150808
ระบบเคเบิลทีวี

Cable television System
เคเบิลทีวี (Cable TV) เป็นระบบการส่งสัญญาณรายการโทรทัศน์ ไปถึงผู้ชมทางบ้านผ่านสายเคเบิล เป็นทางเลือกสำหรับการส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบการบอกรับเป็นสมาชิก ปัจจุบันนี้มีการส่งสัญญาณโทรทัศน์ ทั้งผ่านสายเคเบิลทองแดง สายใยแก้วนำแสง และผ่าน